PMR OH PMR

Pada 24 Disember yang lalu masing-masing mengetahui keputusan PMR telah diumumkan dengan rasminya. Daripada analisis secara holistik kita mendapati pencapaian pelajar kita pada tahun ini tidak jauh berbeza dengan pencapaian tahun 2008.Menurut sumber, SMKDB mencatatkan penurunan sebanyak 1.5% berbanding pencapaian terdahulu. Apa yang ingin kita bincangkan adalah sejauhmana pelajar-pelajar kita serius terhadap pencapaian mereka.Bukan berat sebelah, tetapi jika dinyatakan aktiviti dan program untuk kumpulan PMR ini, saya pasti ianya cukup lengkap malah berlebihan lagi. Sebagai contoh siri kelas tambahan dari awal tahun, siri motivasi setiap dua bulan dan program penyaringan mengikut pencapaian subjek (ICC-Intensive Care Coaching ) dan lain-lain lagi.Jadi, seharusnya pencapaian 2009 ini menjadi pedoman kepada semua termasuk para ibu bapa untuk memartabatkan pencapaian terutamanya menjelang sambutan Jubilee Emas tahun 2010.

0 comments: